Hoe kan jy ‘n persoonlike verhouding met God hê?

How to have a personal relationship with God?

Toe God alles geskape het, het Hy gesê:
“Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” (Genesis 1:26)

Dit is wat God in gedagte gehad het toe Hy Adam en Eva geskep het. Hulle was net in staat om hierdie taak te doen terwyl hulle ‘n hegte verhouding met God. In Genesis hoofstukke 2 en 3 lees ons dat God deur die tuin geloop het en met Adam en Eva gepraat het.

Hierdie verhouding was verbreek toe Adam en Eva God in die steek gelaat het. Vanaf daardie oomblik was God nie meer die ‘liefde van hul lewe’ nie. Hul hart het uitgegaan na hulle self, tot sonde, tot duisternis en aan Satan.
Maar dank God, dit was nie die einde daarvan nie! Onmiddellik het God hulle (en ons) belowe dat die verhouding herstel sal word. En Hy het Sy belofte gehou! Hy het Sy Seun, Jesus, gestuur om hierdie gebroke verhouding te herstel; om ons terug te bring na ons doel.

Herstel deur Jesus

Jesus verduidelik self wie Hy is, waarom Hy gekom het en hoe om ‘n verhouding met die Vader te hê:

“Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.” Glo in My omdat Ek in die Vader is en die Vader in My; of anders, glo op grond van die werke self. “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.” “As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. (Johannes 14:6, Johannes 14:11-17).

Dit is die waarheid vir almal wat Jesus as hulle Verlosser, Redder en Heer aangeneem het en die Heilige Gees ontvang het. As jy dit gedoen het, kan jy glo dat die verhouding met die Vader herstel word. Die Heilige Gees sal in u lewe herstel wat in Psalm 1: 1-6 geskryf is:

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie ‘n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.

God het jou lief

[pullquote] God verlang daarna om ’n verhouding met jou te hê. [/pullquote]

Toe God jou geskep het, het Hy jou na Sy beeld geskape, met dieselfde doel waarmee Hy Adam en Eva geskep het. Deur Christus, en met die Heilige Gees as jou helper, kan jy weer terugkom na jou doel!
God wil regtig ‘n verhouding met jou hê. Hy wil deel van jou lewe wees- elke minuut, elke uur, elke dag, elke aand. Hy wil hê dat jy alles met Hom moet deel: al jou gedagtes, jou gevoelens, jou vreugdes, jou pyn, jou bekommernisse, jou behoeftes, jou planne. Net soos wanneer jy in ‘n verhouding met iemand is. As jy verlief is op iemand, wil jy altyd by hierdie persoon wees, jy wil tyd saam spandeer, met mekaar praat, dinge doen saam, deel jou harte saam. God wil dieselfde van jou hê! Hy wil alles hoor wat in jou hart is en Hy wil ook Sy hart met jou deel! Die Bybel is Sy Woord en daarin vertel Hy jou van Sy liefde vir jou, oor Sy planne vir jou, oor hoe om jou hart en jou lewe met Hom te deel …

“Daardie dag sal julle weet dat Ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle. “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” (Johannes 14:20-21)

Verlang jy na ‘n diep verhouding met God?
Vra jouself af: hoeveel tyd spandeer ek daagliks met God?
Is daar dinge in my lewe wat inmeng met die bou van my verhouding met God?
Is God my nommer een prioriteit?

Deel plasing