Hoe kan jy jou ouers eer?

Die Bybel gee ons die opdrag om ons ouers te eer en te gehoorsaam. Wie moet jy gehoorsaam wanneer jou ouers self nie goed oor die weg kom nie, en jou vertel om verskillende dinge te doen?

Dit is waar dat die Bybel ons meerdere kere die opdrag gee om ons ouers te eer. Lees Eksodus 20:12, Levitikus 19: 3 en ook in die Nuwe Testament in Efesiërs 6:2. Kinders moet luister na wat hulle ouers hulle leer (Spreuke 1: 8; 6:20). Kinders moet nie hul ouers skend of hulle met minagting behandel nie; die Bybel sê dat elkeen wat dit doen vervloek is (Deuteronomium 27:16)! Om jou ouers te eer is die eerste gebod wat met ‘n belofte kom: “Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.” (Eksodus 20:12). Daarom eer God jou as jy jou ouers eer!

Vra God vir leiding

In die geval dat die ouers aan hulle kind vertel om verskillende dinge te doen, is dit onmoontlik dat die kind hulle albei kan gehoorsaam. Die ouers vorm dan nie die eenheid wat hulle behoort te wees nie en hul kind is nie daarvoor verantwoordelik nie. So kan hy of sy nie beskuldig word wanneer albei ouers nie gehoorsaam is nie. Die beste ding om te doen is om die saak voor God in gebed te bring en vir Sy leiding te vra. Hy sal ‘n uitweg gee wanneer die bedoeling is om Sy bevel te gehoorsaam – die opdrag om albei ouers te gehoorsaam. God eer altyd gehoorsaamheid aan Sy opdragte!

Alhoewel dit baie moeilik kan wees om albei ouers te gehoorsaam, kan kinders hulle albei steeds vereer. Die Bybel waarsku sterk teen die behandeling van ouers met minagting of veragting van jou ouers (Deuteronomium 21: 18,19; 27:16; Spreuke 19:26). Dit is immers die ouers self wat lewe aan hulle kinders gee (Spreuke 23: 22,25) en daarom wil God hê dat kinders hul ouers moet respekteer, ongeag hul gedrag. Dit beteken dat jy nie jou ouers teen mekaar gebruik nie, maar met respek oor hulle praat. Dit beteken dat je gewillig is om jou ouers te help en hewillig is om dinge vir hulle te doen; om liefde en respek aan jou ouers te toon.

Leer hulle oor die Here

Vaders word deur die apostel Paulus gewaarsku om nie hul kinders uit te daag nie, sodat hulle moedeloos word nie (Kolossense 3:21) en hulle word vertel om hulle te laat opgroei met die dissipline en opdragte van die Here (Efesiërs 6:4).

So vaders en moeders het ook ‘n groot verantwoordelikheid om hul kinders verstandig te hanteer en hulle te leer oor die Here. God sal ouers verantwoordelik hou wanneer hulle nie hul ouerlike pligte nakom nie!

Deel plasing