Hoe kan jy geestelik groei?

How to grow spiritually?

Dit is ‘n baie belangrike vraag wat elke nuwe Christen moet stel. Om ‘n Christen te word, is die begin van ‘n nuwe lewe, ‘n nuwe vriendskap en verhouding met God, die Skepper van die wêreld. Dit is belangrik om te weet hoe ons in ons vriendskap met God kan groei en ‘n lewe kan leef wat Hom behaag. Hier is ‘n paar maniere om te help in ons strewe om God te ken en vir Hom te lewe.

1. Spandeer tyd met God

Die belangrikste is om tyd saam met God te spandeer, die Bybel te bestudeer en te lees en tot Hom te bid – om Hom te vertel van jou vrae en bekommernisse. Bid vir hulp en leiding om vir Hom te lewe en om te verstaan wat dit beteken om ’n Christen te wees. Bybelstudie en gebed moet deel wees van jou alledaagse lewe, dit staan bekend as ‘n stille tyd. Daar moet ook tye wees, waarskynlik nie so gereeld as elke dag nie, wanneer jy hierdie twee dinge met ander Christene kan doen – God se Woord kan bestudeer en saam bid.
Sien Matteus 6: 6, Jakobus 4: 8, Psalm 1: 1-6, Markus 1:35 – 37.

2. Vra vergifnis

Elke Christen sal sondig. Alhoewel ons ‘n nuwe lewe begin het, het ons nogsteeds ‘n vyand wat ons haat en wie God haat. Sodra jy weet dat jy teen God gesondig het, moet jy ophou doen wat verkeerd is, en vir God vra vir vergifnis en reiniging.
1 Johannes 1: 8-9, Psalm 32: 5, Spreuke 28:13

3. Vergader met ander Christene

Dit is moontlik deur die bywoning van kerk byeenkomste. Deur onderrig in die kerk te ontvang, kan ons geestelik groei. Wanneer ons ander christene ontmoet kan ons ons geloof met mekaar deel en mekaar aanmoedig tot ’n christelike lewe.
Handelinge 2:42, Hebreërs 3:13, Hebreërs 10:24-25, 1 Petrus 2: 5 – 6

4. Lees Christelike boeke 

Lees Christelike boeke van verskillende soorte – onderwys, getuienisse van ander Christene, Christelike biografieë, toewyding boeke of boeke oor spesifieke onderwerpe met betrekking tot die Christelike lewe of God se Woord.

5. Evangeliseer en getuig

Evangelisasie of getuienis – deel jou geloof en ervaring van God, met diegene wat hom nie ken nie. Dit gee jou die geleentheid om te konsolideer (om vas te lê) wat jy van God ken en help jou om te bevestig hoekom dit was dat jy in die eerste plek ‘n Christen geword het. Wanneer jy iemand ander jou getuienis vertel gee dit jou die geleentheid om God te verheerlik.

2 Petrus 3:15, Markus 16:15 – 16, Romeine 1:16, Romeine 10: 9 – 10

6. Vind ’n mentor of geestelike leier

’n Mentor of geestelike leier is nie iemand wat jou vertel wat jy moet doen nie, of vereis dat jy sekere aanwysings neem. Hulle het die verantwoordelikheid om jou te fasiliteer en jou aan te moedig in jou wandel met God. Om so iemand in jou lewe te hê, sal jou help om duideliker te verstaan wat God sê, of wat Hy van jou verlang. Hulle sal waarskynlik jou aanspreeklik hou vir die beloftes/besluite wat jy gemaak het om die Here te volg. Voorbeelde van afrigting/mentorskap in die Bybel:
– Jethro Eksodus 18: 1 – 24, Paulus – 1 Tessalonisense 3:10, Efesiërs 4:11-12,
– Barnabas Handelinge 9:23 – 31,
– Jesus wat vir drie jaar saam met Sy dissipels gewerk het en hulle deur onderwys,
opleiding en Sy leiding lei. Dan verlaat Hy hulle om Sy werk voort te sit.

7. Leef gesond

Maak tyd om te ontspan, leef ‘n gesonde lewenstyl, sorg vir jou liggaam, sowel as jou siel, want jou liggaam is die tempel van God. As Christene woon God binne elkeen van ons deur sy Heilige Gees.
1 Korintiërs 3:16 en 6: 19v- 20

8. Mediteer

Mediteer God se Woord – dit is nie altyd maklik om te doen nie, want ons kan dink aan Transendentale Meditasie of ander dinge met valse godsdienste of sektes. Vir die Christen beteken dit egter om te dink oor wat jy in God se Woord gelees het, miskien in jou stille tyd, of uit ‘n preek of toespraak. Hou aan dink oor die vers wat God gebruik het om jou uit te daag, en vra God om jou te help om dit steeds beter te verstaan en hoe om dit in die praktyk te stel. Josua 1: 8, Psalm 1: 2 (baie ander verse in psalms)

Deel plasing