Hoe kan ek weet of ‘n bepaalde aksie reg of verkeerd is?

Doing the right thing

Daar is baie kere in die lewe wanneer dit moeilik is om te weet of ons die regte ding doen.

Om uit te vind of ‘n bepaalde aksie of besluit moreel reg of verkeerd is, is daar twee dinge waarna ons moet kyk:

  1. Die aksie self
  2. Ons motivering vir die aksie

Die aksie self

Nommer een, om te weet of ‘n bepaalde aksie reg of verkeerd is, is die makliker deel om uit te vind! Ons moet die Bybel lees en bestudeer, kerk toe gaan en die Skrif leer wat in ons in die kerk, by Bybelstudie en Sondagskool hoor.

‘n Goeie deel in die Bybel om te leer hoe jy reg van verkeerd kan onderskei, is deur die 10 Gebooie (Eksodus, hoofstuk 20 en Deuteronomium, hoofstuk 5) en  Jesus se Bergrede (Matteus, hoofstuk 5-7) te lees.

Groei en beoefen geloof

Indien jy onlangs tot geloof in Christus gekom het, sal dit tyd neem om vertroud te raak met die Bybel en wat daarin staan. As jy ‘n vraag het oor iets spesifieks is dit ‘n goeie idee om jou predikant of ‘n ander volwasse christen te vra waar in die Bybel jy daaroor kan oplees. Dit is belangrik dat jy met verloop van tyd ‘n goeie onderskeiding van reg en verkeerd leer soos jy die Bybel  lees en bestudeer, bid en jouself aan God en jou plaaslike kerk wy. Mettertyd sal die leefstyl jou gedagtes, woorde en optrede in staat stel om deur God se Woord gevorm te word.

Die apostel Paulus skryf in Romeine 12:1-2 hieroor:

En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: “Gee julleself aan God as      lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

Natuurlik is daar moeilike besluite in die lewe waar ons nie seker kan wees oor wat die beste of mees behulpsame besluit is nie, maar as ons weet wat God se Woord sê, moet ons in elke geleentheid morele besluite kan neem, soos ons met hulp van die Heilige Gees groei tot Christelike volwassenheid (Titus 3:5).

Ons motivering vir die aksie

Die tweede punt om te weet of iets reg of verkeerd is, is bietjie moeiliker. Doen ons die regte ding om die regte rede? Wat is ons motivering daar agter?

In die Ou Testament het God die Israeliete veroordeel omdat hulle Sy opdragte gehoorsaam het met die verkeerde motivering! Hulle het sommige van God se opdragte gehoorsaam in ‘n poging om God se seën te ontvang, ondanks hul ongehoorsaamheid aan ander opdragte van God. Hierdie soort skynheiligheid het God glad nie beïndruk nie. Deur die profeet Jesaja het God gesê:

“Wat het Ek aan julle baie offers? vra die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste; die bloed van bulle en lammers en bokke staan My nie aan nie. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal Ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal Ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle. Moenie voor My verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad doen. Leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsake van die weduwees.  (Jesaja 1:11, 15-17 AFR83)

Hoe kan ons dit in ons lewe toepas?

Wanneer ons dink oor ‘n spesifieke aksie of keuse of iets aan iemand sê, moet ons onsself vra: “Hoekom doen ek dit? Doen ek dit vir God se glorie of my eie glorie? ”

Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”  (1 Korintiërs 10:31 AFR83).

En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en  dank God die Vader deur Hom. (Kollosense 3:17 AFR83).

Samevattend, as jy die Bybel deursoek het en weet dat ‘n bepaalde aksie God behaag, en jy jou hart deursoek het en weet dat jy dit uit ‘n begeerte om God te eer doen, moet jy vertroue hê dat waarmee jy besig is of watter aksie/ keuse jy onderneem moreel reg is.

 

Deel plasing