Hoe kan ek myself vergewe vir sommige van die dinge wat ek gedoen het?

Soms stel ons onsself hierdie vraag wanneer iets gebeur wat ons as ons skuld beskou, veral as die oorsake daarvan verwoestend is. Dink byvoorbeeld aan ’n ma wat vir een minuut wegdraai en haar kind verdwyn. Of iemand wat ‘n motor bestuur en ‘n ongeluk veroorsaak. Jy kan waarskynlik aan ander scenario’s dink wat iemand laat skuldig voel, al word vir hulle gesê dit is nie hul skuld nie, maar die skuldgevoel sal net nie verdwyn nie.

Ware vergifnis uit die hart beteken dat ek nie meer sal poog om iemand te straf of ‘n oortreding te hou as gevolg van ‘n wandaad of sonde wat gepleeg is nie.

As Christene word ons vertel dat die voorreg van straf en wraak God s’n is, nie ons s’n nie, daarom behoort dit maklik te wees om vergewe te word en om vergifnis te gee. Ongelukkig is dit nie altyd die geval nie.

Vergifnis van God

Wanneer ons sondig, weet ons dat ons verhouding met God aangetas sal word en Hy roep ons om ons sonde aan Hom te bely sodat Hy ons van ons skuld kan reinig. 1 Johannes 1:9 sê: “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”. Die sonde word weggewas maar dikwels moet ons saamleef met die gevolge van ons sonde. God is in staat om daardie gevolge te neem en dit in ons lewens in te weef sodat daar goed van hulle sal kom en ons sal groei in ons vertroue en liefde vir God soos Hy ons karakter opbou.

Vergifnis van ander

Wanneer ons sondig, behalwe om teen God te sondig, sondig ons gereeld teen ander mense, en ons vind dalk dat ons na hulle moet gaan en bely wat ons gedoen het en hulle om vergifnis moet vra. Matteus 5:23-24 sê: As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Dit lyk dalk moeiliker as om God om vergifnis te vra, want ons medemens is nie altyd so genadig soos God nie. Dit is egter belangrik dat ons versoen word met diegene wat ons verontreg het om in vrede met ander te kan leef.

Vergifnis aan ander

Behalwe dat ons teen ander sondig, sal daar tye wees wanneer mense teen ons sondig. Aanvanklik is ons dalk kwaad, seergemaak, voel verraai of onwillig om versoen te word met diegene wat teen ons gesondig het. Dit is nie ongewoon nie, maar as ons begeer om lewens te lei wat God behaag, het Hy ons in Matteus 6:14-15 beveel: “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”

As ons naaste teen ons sondig en kom om te bely en om vergifnis te vra, betoon ons God se liefde en genade aan hulle deur hulle te vergewe. Soms kan dit ‘n rukkie duur voordat die gevoel van woede of teleurstelling verdwyn, maar met God se hulp kan ons werklik uit ons harte vergewe.

Vergifnis aan onsself

Dit kan soms die moeilikste ding van alles wees, want dit kan wees dat ons iets rampspoedig laat gebeur het, of ons voel ‘n totale mislukking en voel dat om onsself te vergewe, onsself te maklik laat loskom. In hierdie soort situasie is daar verskeie dinge wat ons moet onthou:

  • God is in beheer van alles wat gebeur. Hy het dalk nie die ramp veroorsaak nie, maar Hy het sy toestemming gegee dat dit mag gebeur en Hy roep ons om op Hom te vertrou “dat God alles ten goede laat meewerk.”  (Romeine 8:28).
  • As ons ons skuld in die situasie aan God bely het, het Hy gehoor en ons vergewe net soos Hy beloof het.
  • Ons vyand, die duiwel, hou daarvan om ons voortdurend te beskuldig, ons aan ons skuld te herinner en valse skuldgevoelens op te stapel sodat die werklike oorsaak van ons nie in staat is om onsself te vergewe, van hom af kom nie. Sy hoofplan is om God se werk en sy mense te vernietig, en wanneer ons aanhou om belas, skuldig en onvergeeflik te voel, slaag die duiwel beslis sy plan in ons lewens.

Die oplossing hiervoor is om te erken waar hierdie skuldgevoel vandaan kom en om te besef dat ons ‘n leuen glo, want elke sonde soos hierdie is vergeefbaar en eintlik, as ons dit aan God bely het, is ons reeds vergewe.

So in Jesus se naam kan jy die duiwel bestraf en nie net die vergifnis van Jesus ontvang nie, maar die gevoel van vergifnis wat Hy ons gee wanneer ons ons sonde bely.

Kan ek myself ooit vergewe?
Die antwoord is ‘n eenvoudige “ja”.
Wanneer God ons vergewe het, bly geen skuld oor nie.
ONS IS VRY!

Deel plasing