Hoe kan ek myself met oorgawe aan God gee?

Hoe kan ek myself met oorgawe aan God gee?

Voordat ons praat oor hoe om onsself aan God oor te gee, moet ons eers vra of dit ‘n goeie idee is om onsself aan God oor te gee? ‘Oorgawe’ beteken tog ‘verloor’ of ‘verlies’ van iets? Is dit ooit goed om te doen? Fair enough.
Lees verder en ek sal verduidelik waarom so baie Christene praat oor oorgawe aan God, alhoewel die frase nie in die Bybel is nie.

Oorgawe is om te stop met baklei

‘Oorgawe’ word op verskillende maniere gebruik. ‘n Leër gee ‘n oor(winning) aan ‘n oorwinnende leër. Dit gee erkenning aan die oormag van die ander leër, en laat die leër toe om te besluit wat met die verloorders gebeur.

So as jy oorgee aan God, sê jy: “Here, ek stop om te baklei. U wen. U is die eienaar van my lewe. U besluit wat gebeur.’

Oorgawe is om nie weerstand te gee nie

‘n Tweede manier om ‘oorgawe’ te gebruik, is om te sê: ‘Ek gee my oor aan liefde.’ Dit beteken dat jy jou weerstand teen die gevoel stop, en dat jy jouself toelaat om ten volle deur die liefde gevul te word. Dit is ‘n positiewe stap, want liefde is goed.

Wat is oorgawe aan God?

Albei die gebruike van die woord ‘oorgawe’ is van pas wanneer ons praat oor oorgawe aan God. Dit erken dat jy met God gestry het, dat jy moet stop daarmee en Hom toelaat om jou te vertel hoe jou lewe behoort te wees. En dit is ‘n positiewe ding, want wanneer God in jou lewe oorneem, is jy gevul met al die goeie dinge wat Hy aan jou wil gee.

Wat moet ek oor gee aan God?

Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog het die bondgenote geweier om met Duitsland te onderhandel. Hulle het net een vraag gehad: onvoorwaardelike oorgawe. Dit is dieselfde wat jy moet doen: gee jou lewe onvoorwaardelik aan God oor. Gee jou verstand, jou liggaam en jou wil.

Gee jou gedagtes oor

Om jou gedagtes oor te gee, beteken nie om op te hou om te dink nie.
Dit beteken om volgens God se wil te dink. ‘n Belangrike aspek van oorgawe van jou gedagtes, is om op te hou om dit te vul met versoekings tot sonde. So baie televisie programme versoek jou tot materialisme, seksuele immoraliteit of om mag te hê. Dieselfde geld vir musiek en wanneer jy jouself omring met verkeerde vriende.

Om jou gedagtes oor te gee, is om afskeid van al hierdie dinge te neem en in plaas daarvan jou gedagtes te vul met alles wat “waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. ” (Filippense 4: 8).

Gee jou liggaam oor

As jy in Jesus glo, is jou liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees (1 Korintiërs 6:19). Behandel jou liggaam dus met eer en beskadig dit nie deur rook, oormatige alkoholgebruik en deelname aan gevaarlike stunts nie. Nog ‘n belangrike aspek van die oorgawe van jou liggaam is om seks te geniet binne die grense wat God gestel het: die lewenslange huwelik tussen ‘n man en vrou.

Gee jou wil oor

Jesus het gebid: “Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied.” (Lukas 22:42) Ons moet dieselfde doen. Baie mense, of hulle dit besef of nie, wil God van die tyd gehoorsaam en hul eie wil die res van die tyd volg.
Dit bring ons natuurlik by die volgende vraag: hoe dikwels is jou eie wil beter as God se wil? Die antwoord is: NOOIT! As jy jou wil teen God se wil stel, beskadig jy die mense rondom jou. Dit voel dalk beter vir jouself, maar dit is ‘n fout. Ook vir jou eie geluk in die lang termyn, beide hier op aarde en in die ewigheid, is God se wil die beste. Vertrou Hom.

Oorgawe is verpligtend vir ‘n Christen

Die eerste voordeel van die oorgawe aan God is verlossing. Oorgawe aan God is nie opsioneel vir ‘n Christen nie – dit is die definisie van wat ‘n Christen is. Dit is onmoontlik om ‘n kind van God te wees en die hemel te betree so lank as wat jy bly sê: Ek besluit self wat ek met my lewe doen. Wanneer jy op Jesus vertrou as jou Verlosser, aanvaar jy Hom ook as Heer van jou lewe. Elke Christen het sy lewe aan Jesus oorgegee.

Oorgawe laat ons naby aan God leef

Tog moet ons erken dat ons dikwels nie heeltemal in oorgawe leef nie. Daar mag areas in jou lewe wees wat jy steeds onder jou eie gesag wil hou. Die oorlewering van hierdie gebiede sal lei tot verdere voordele. Die tweede voordeel, wat met volle oorgawe kom, is dat ons naby God woon. “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.” (Joh. 14:21).

Oorgawe laat ons God dien

Die derde voordeel van oorgawe aan God is krag om te dien. Ons kan nie God in ons eie krag dien nie. Maar wanneer ons oorgee aan die invloed van die Heilige Gees, kan God ons gebruik. Sien bv. Handelinge 4:31: “Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.”

Om oor te gee, moet jy God vertrou

Oorgawe aan God begin met ‘n besluit. Dit is makliker gesê as gedaan. Jy moet regtig God vertrou om die beste te weet in elke aspek van jou lewe. Eers dan kan jy die besluit neem om God toe te laat om die baas in jou lewe te wees wat jou kan vertel wat om te doen.

Om oor te gee moet jy God vertel

Om aan God te oorgee, gaan verder deur dit aan God te vertel: “Here, ek gee alles aan U met oorgawe, ek gee my hele verstand, my liggaam en my wil oor aan U. Lei my in u waarheid.’
Hy is God almagtig, en Hy sal jou onderhou, ook in jou besluit om oor te gee aan Hom.

Om oor te gee moet jy by God bly

Oorgawe aan God word ook deur goeie gewoontes volgehou. Om die Woord van God te lees, sal jou gedagtes op die wil van God rig. Om God te aanbid, sal jou help om naby die God te wees aan wie jy oorgegee het. Om van die kwaad te vlug, sal jou help om aab God se kant te bly en nie deur die duiwel vasgevang te word nie.

Gevolgtrekking

God weet die beste. Hy het Jesus Christus, die Verlosser, gegee vir elkeen wat in Hom glo. Om die volle voordele van sy verlossing te ontvang, moet jy ten volle aan God oorgee. Besluit om nie jou wil te doen nie, maar God se wil. Dan sal jy naby God wees en sy krag ervaar.
Lees die Bybel en aanbid God om voort te gaan en om geseën te word in jou lewe wat aan God oorgegee is.

Deel plasing