Hoe kan ek die Bybel aan jong kinders voorstel?

niños

Die Bybel is nie ‘n maklike boek nie. As ons dus jong kinders van God wil leer, waar moet ons begin? Hoe kan ons die Bybel aan hulle voorstel op so ‘n manier dat hulle nie gefrustreerd en verveeld raak nie, maar regtig iets leer?

Begin met die basiese beginsels

Die hele Bybel is belangrik. Daar is geen enkele Bybelboek wat ons kan uitlaat nie. Maar ons kan onderskei tussen ‘Bybelbeginsels’ en meer gevorderde onderwerpe. Vir jong kinders moet ons natuurlik met die basiese beginsels begin. Hulle moet eers die kernboodskap van die Bybel ken; die besonderhede kan later ingevul word. Begin met die basiese beginsels, dit sal hulle ook help om te verstaan waar spesifieke verhale in die groter prentjie pas.
Die belangrikste temas is:

  1. God het die wêreld en alles daarin geskep
  2. Mense en die ganse skepping is deur die sonde bederf
  3. God het ‘n manier voorsien om met Hom versoen te word: deur geloof in Jesus Christus
  4. Eendag sal God terugkeer om die mensdom te oordeel en nuwe hemele en ‘n nuwe aarde te skep

Fokus eers op stories

Die Bybel bevat baie verhale, en dit is veral geskik vir kinders – meer as profetiese boeke, gedetailleerde godsdiensvoorskrifte of briewe. Hierdie verhale help kinders om die basiese verhaallyn van die Bybel te verstaan, maar leer hulle ook wie God is. Die eerste hoofstukke van Genesis vertel byvoorbeeld hoe die wêreld geskep is, maar maak ook duidelik dat God almagtig, kreatief en goed is.

Stories leer ons dat God met mense kommunikeer, dat die verhouding met Hom verbreek is deur die sonde, maar ook dat die Here die mensdom nie laat vaar het na hulle ongehoorsaamheid nie. Selfs wanneer kinders nog nie moeilike woorde soos “almag” of “redding” ken nie, sal die verhale hulle die betekenis van hierdie sleutelterme leer.

Gebruik inleidende of ondersteunende materiaal

In baie tale is sogenaamde kinderbybels beskikbaar. Dit is nie bedoel as ‘n vervanging van die ‘regte Bybel’ nie, maar as ‘n inleiding daarvoor. Die meeste kinderbybels bied ‘n vereenvoudigde hervertelling van enkele basiese verhale, vergesel deur foto’s. Op hierdie manier kry selfs baie jong kinders, wat nog nie op groot gedeeltes teks kan konsentreer nie, ‘n eerste indruk van die verhale wat hulle later in meer besonderhede sal leer. Sommige kinderbybels bevat ook vrae of liedjies om kinders nog meer te betrek.

‘n Ander opsie, meer geskik vir ouer kinders, is om’n eenvoudige “normale” Bybelvertaling te lees met prente daarby. Op die webwerf van FreeGospelImages kan u baie wonderlike foto’s gratis vind. Dit kan kinders help om die storielyn te volg terwyl hulle luister wanneer u lees. Hierdie foto’s en hervertellings bevat natuurlik altyd ‘n sekere mate van menslike interpretasie. Maak u kind duidelik dat slegs die Bybel self die onfeilbare Woord van God is, en dat alle ander materiaal net bedoel is om ons die Bybel beter te verstaan.

Inkorporeer Bybel lees in jou gesinslewe

Baie gesinne het meer as een kind, en nie alle kinders sal op dieselfde vlak wees nie. As u dus as gesin die Bybel saam lees, sal die ouer kinders soms (vereenvoudigde) verhale hoor wat hulle al uit hul kop ken, en soms sal die jongste nie alles verstaan nie. Dit is geen probleem as u op ander oomblikke aanpas by hul spesifieke behoeftes nie.

Probeer boonop tyd te neem om u kinders se vrae te beantwoord en om saam te gesels oor die geleesde Skrifgedeelte. Miskien kan u saam met u kinders ‘n paar belangrike Bybelverse uit u kop leer! Al verstaan jong kinders nie alles wat gelees en bespreek word nie, sal hulle uit u leesgewoontes leer. As hulle sien dat u tyd neem om die Skrif daagliks en met eerbied te lees, sal dit hulle leer dat God se Woord ook vir hulle belangrik en

Help u kinders om in Bybel lees te groei

Sodra u kinders die basiese Bybelverhale ken, moedig hulle aan om ‘n stap verder te gaan en ook ander Bybelgedeeltes te lees. Dit kan moeiliker wees om te verstaan, of moeiliker om te verwerk en te gehoorsaam. Maar God se Woord is die moeite werd om te bestudeer. Dit is ‘n ryk en uiteenlopende bron wat soveel waardevolle lesse bevat! En natuurlik moet ons nie ophou as ons die hele Bybel een of twee keer gelees het nie.

Die Bybel is nie ‘n ensiklopedie wat ons opsy kan lê sodra ons die verhale ken nie. Dit is God se lewende en kragtige Woord wat ons verander terwyl ons lees, en wat ons help om die Heer beter te leer ken namate ons in geloof groei. Volwassenes en kinders moet dit telkens weer hoor.

Deel plasing