Het God onvoorwaardelik lief?

Is Gods love unconditional?

Nee, God haat die goddelose (Psalms 11:5). Wanneer die Here Jesus terugkom, sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie (2 Tessalonisense 1:8,9). As ons God nie ken en Hom gehoorsaam nie, moet ons nie deur die gedagte van Sy liefde gerus gestel word nie, maar ons moet vreesbevange wees deur die gedagte van Sy oordeel.

God is liefde

God het almal dus nie onvoorwaardelik lief in die konteks dat almal hemel toe sal gaan nie. God is liefde. En omdat Hy liefde is, gee Hy om vir wie ons is en wat ons doen. Omdat Hy liefde is, haat Hy dit wat boos is. God se liefde vir wat goed is, moet lei tot Sy oordeel oor wat boos is, anders is Sy liefde leeg.

Tog is daar ‘n paar maniere waarop God se liefde onvoorwaardelik is. Hy is self goed vir die ondankbares en slegtes (Lukas 6:35). Hy wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom (1 Timoteus 2:4). Wanneer ons gelowiges word, weet ons dat God ons liefgehad het met ‘n spesiale soort onvoorwaardelike liefde. Sy liefde vir ons is nie gebaseer op enigiets wat ons gedoen het nie, maar vloei van wie God is,”aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur Hom ook van die straf van God gered sal word” (Romeine 5:9).

Bly in Sy liefde

Maar selfs as Christene, kan ons maklik verkeerdelik praat oor God se onvoorwaardelike liefde.  Jesus sê vir ons: “julle moet in my liefde bly” (Johannes 15:9). Ons kan wegbeweeg van God en om Hom te ervaar. God se liefde vir ons is gekoppel aan ons gehoorsaamheid. Jesus sê daar is twee voorwaardes waaraan ons moet voldoen vir God se liefde: om Jesus lief te hê en sy gebooie te onderhou – en dit is eintlik een en dieselfde – (Johannes 14:21). So ons moenie deur die lewe gaan en dink ‘God is lief vir ons – alles sal goed wees, dit maak nie saak wat ek doen nie’. Dit is ‘n wanbegrip van die liefde van God.

Dit begin met God

Dit begin alles by die liefde van God. Hy het ons nog altyd liefgehad (Jeremia 31:3). Ons sekerheid is nie in wat ons doen nie, maar in Sy beloftes. “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.“(Romeine 8:38-39).

Maar ons antwoord op God se liefde maak saak. God se liefde is wonderlik, ewig, oorweldigend, dieper as wat ons dit kan indink, en dit is vir ons as- let op na die voorwaardes! – ons Jesus as ons Verlosser vertrou, as ons Hom liefhet, as ons Sy bevele gehoorsaam, as ons ons heelhartig toelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede” (Handelinge 2:42).

Deel plasing