Het ek te erg gesondig om deur God vergewe te word?

Vergifnis is ‘n kernbegrip van die Christelike geloof. Ons bely dat alle mense gesondig het, maar dat God bereid is om hulle te vergewe. Maar wat as ek regtig erg gesondig het – sê ek het moord gepleeg, kinders seksueel misbruik of is betrokke by mensehandel? Wat is die punt van geen terugkeer, waar God my nie meer sal vergewe nie?

Hierdie vraag veronderstel dat sommige sondes ernstiger is as ander. In die samelewing is dit waar. ’n Regverdige regter lê ’n moordenaar ’n harder vonnis op as ’n dief, aangesien die gevolge van sy misdaad veel erger is. Die straf moet in verhouding tot die misdaad wees. Jy pas waarskynlik dieselfde beginsel in jou persoonlike lewe toe: as ‘n vriend vir jou gelieg het oor iets en regtig jammer is, sal jy hulle vergewe. Maar as hulle gewillig jou reputasie verwoes het deur te skinder en leuens oor jou te versprei en hulle aanhou doen, kan dit die einde van jou vriendskap wees.

Met God is dinge anders. Hy oorweeg nie net die aardse gevolge van ons dade nie, maar ons hartsgesindheid. Hy neem elke sonde ernstig op, en terselfdertyd is daar geen spesifieke sonde wat ons kan pleeg wat onvergeeflik is nie. Kom ons duik ‘n bietjie dieper hierin.

Niemand is goed genoeg nie

God se standaard is absolute volmaaktheid, wat heeltemal redelik is aangesien Hy mense volmaak geskep het. Maar toe die eerste mense gekies het om ongehoorsaam aan die Here te wees, het alles verander. Van toe af was hulle sondig en al hul nageslag het hul sondige natuur geërf. Ons skiet almal jammerlik tekort aan God se standaard. Soos die Bybel sê: “Daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat net goed doen en nie sondig nie. (Prediker 7:20, vergelyk Psalm 53:3 en Romeine 3:12). Enige sonde wat ons pleeg is ernstig genoeg om ewige skeiding van God te verdien. Daarom kan niemand in die hemel kom deur goed te wees nie, aangesien niemand “goed genoeg” is nie. Ons het ‘n ander oplossing nodig om met God reg te kom: vergifnis gebaseer op Jesus se geregtigheid, nie ons eie nie.

Niemand is te sleg nie

Al is sommige sondes menslik gesproke net te erg om vergewe te word, dink God nie so nie. Niemand is deur God onherroeplik nie. Jesus het die prys vir elke moontlike oortreding betaal, en Sy bloed het die krag om ons van alle sonde te reinig (1 Johannes 1:7). Die Bybel is vol stories oor mense wat deur God vergewe is. En hulle was nie altyd die lekkerste mense in die omgewing nie!

Toe koning Dawid ‘n pragtige vrou met die naam van Batseba sien, het hy sy boodskappers gestuur om haar te bring en seksuele omgang met haar gehad, al was hy ten volle bewus daarvan dat Batseba met een van sy offisiere getroud was. Toe Batseba swanger blyk te wees, het Dawid probeer om haar man Uria by haar te laat slaap om dit alles te bedek. Toe hierdie skema nie werk nie, het Dawid sy mag misbruik om Uria doelbewus in die geveg dood te maak. Daarna het hy Batseba as sy vrou geneem. Die Bybel sê duidelik dat “…wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here.” (2 Samuel 11:27). Die profeet Natan het Dawid met sy gedrag gekonfronteer en hy het vir die res van sy lewe onder die gevolge gely. Maar toe Dawid besef wat hy gedoen het en heelhartig berou het, het hy vergifnis ontvang!

Toe Jesus gekruisig is, is twee misdadigers saam met Hom doodgemaak. Een van hulle het bely, “In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie.” (Lukas 23:41). So, hierdie man het ‘n misdaad gepleeg wat die doodstraf verdien. Maar toe hy vir Jesus vra: “Dink aan my wanneer U in u koninkryk kom”, sê Jesus vir hom: “Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” (Lukas 23:42-43).

Die apostel Paulus is die bekendste sendeling ooit. Maar voordat hy tot geloof gekom het, het hy Christene tot die dood vervolg, deur mans sowel as vroue te bind en in die tronk uit te lewer (Handelinge 22:4). Jare later skryf hy: “Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry.  (1 Timoteus 1:15-16).

Hierdie voorbeelde toon dat daar hoop is vir elkeen wat sy sondes bely en God se aanbod van vergifnis aanvaar.

As geen sonde onvergeeflik is nie, word ons outomaties vergewe?

Nee ons is nie. Ons moet ons bekeer en ons lewens aan Jesus oorgee om vergewe en geestelik genees te word. As ons dit nie doen nie, sal ons self die straf moet dra, wat ewige skeiding van God beteken. God bied ons vergifnis, maar as ons nie Sy gawe aanvaar nie, sal ons nie daaruit baat nie. So, op ‘n manier, kan jy sê dat ongeloof onvergeeflik is. Moenie die besluit om in Jesus te glo op ‘n ander dag uitstel nie – môre is dalk te laat! As jy sonder Christus sterf, sal jy nie ‘n tweede kans kry nie.

Die sonde teen die Heilige Gees

Dit is waarteen Jesus waarsku in Matteus 12:31-32, Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As iemand iets teen die Seun van die mens sê, kan dit hom vergewe word; maar as iemand iets teen die Heilige Gees sê, kan dit hom nie vergewe word nie, nie in hierdie bedeling nie en ook nie in die toekomstige nie.” Hierdie verse het baie mense laat wonder of hulle ‘n onvergeeflike sonde gepleeg het. Maar dit gaan nie oor een of ander spesifieke sonde nie, dit is ‘n streng waarskuwing teen die verwerping van God en die Heilige Gees se reddende en heiligmakende werk deur die offer van Jesus.

Dit word duidelik uit die konteks, aangesien Jesus se woorde gerig was op die godsdienstige leiers wat nie in Sy werk geglo het nie, maar gesê het dit was eintlik die werk van Satan (God se vyand), en daardeur die Heilige Gees ‘n leuenaar genoem het. “Om iets teen die Heilige Gees te sê” beteken dat jy herhaaldelik en doelbewus jou hart teen die waarheid verhard en in ongeloof bly lewe. As jy dit doen, is daar geen vergifnis vir jou nie, aangesien jy dit nie aanvaar nie.

Aangesien elke sonde vergewe is, kan ek maar net aanhou sondig en om vergifnis vra?

As God so gewillig is om al ons sondes te vergewe as ons dit net bely, kan ons eenvoudig voortgaan om te lewe soos ons gedoen het voordat ons tot geloof gekom het, al weet ons dit is teen God se wil? Laat ek ‘n reguit antwoord uit Romeine 6:2  aanhaal: “Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe?”

Wanneer jy tot geloof kom, is jou sondes vergewe. Maar jy word ook deur die Heilige Gees verander. Jy word nuut gemaak; jy is nie meer ‘n slaaf van die sonde nie maar ‘n volgeling van Jesus. Soos die apostel Johannes verduidelik, “Dít is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie. As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. (1 Johannes 1:5-6, vergelyk 1 Johannes 4:20). Jesus vergewe ons vryelik. Maar dit het Hom alles gekos! Hoe kon ons ooit Sy offer verag deur doelbewus kwaad te doen?

Gevoelens teenoor die waarheid van God se Woord

Ons dink dalk ons ​​sondes is te erg om vergewe te word. Of dalk ag ons ander mense, wat baie erger as ons gesondig het, as onwaardig vir God se genade. Dit kan ons trots voed en ons meerderwaardig laat voel, amper asof ons nie vergifnis nodig het nie, aangesien ons nie te erg gesondig het nie. Beide denkstrome is ewe verkeerd: Elke mens het vergifnis nodig en elke mens kan vergifnis ontvang. Hierdie waarheid van God se Woord moet voorkeur geniet bo ons gevoelens. As jy hiermee sukkel, beveel ek aan dat jy nog ‘n artikel op ons webwerf lees, “Hoe kan ek myself vergewe vir sommige van die dinge wat ek gedoen het?”.

Afsluiting

Die grootste sonde wat jy kan pleeg, is nie ‘n verskriklike moord of ‘n ander ernstige misdaad nie, maar om nie in Jesus Christus as Verlosser van sondaars te glo of te vertrou nie. As jy nog nie jou sondes voor God bely het nie, moenie wag totdat dit te laat is nie.

“U is goed, Here, U vergewe altyd weer,
U is getrou teenoor dié wat na U roep om hulp. (Psalm 86:5)

Deel plasing