God is liefde

Category Jesus Christ

En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.”1 Johannes 4:16

God is liefde. Binne die heilige Drie-eenheid en ook na die skepping toe. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees het mekaar lief, en hulle het dieselfde liefde vir die mens. Kyk byvoorbeeld na hierdie gesegde van Jesus: “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. (Johannes 15:9).

Die duidelikste uitdrukking van God se liefde vir die mensdom word in Johannes 3:16 verwoord: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Dit is ongelooflik. Mense was ongehoorsaam aan God en verdien daarom die ewige dood. Maar God is bereid om Sy eie lewe vir hierdie ongehoorsame mense te gee, sodat hulle die ewige lewe kan hê.

As ons as gelowiges so geliefd is, moet dit ons aanmoedig om ook ons medemens lief te hê. Jesus beveel in Johannes 13:34: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.”

Ken en ervaar jy God se liefde?

Deel plasing