God is Heilig

Category Holy Spirit

Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”Jesaja 6:3

God is heilig. Dit beteken dat Hy geskei is van Sy skepping. Hy is baie anders as ons mense. ‘n Belangrike aspek van God se heiligheid is dat Hy sondeloos is, los van die bose. Hy is volkome en suiwer goed. Vir die engele wat Jesaja in ‘n visioen sien, is dit genoeg rede om in lofliedere uit te bars.

Hierdie heiligheid van God maak dit tog vir ons sondige mense onmoontlik om Hom te nader. Slegs deur Jesus se versoeningsdood, kan ons sondes ‘weggewas’ word, sodat ons weer rein word en voor God kan staan. Deur die geloof kan ons “lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.” (Efesiërs 4:24)

Die Heilige Gees, wat in die harte van gelowiges woon, verander hul lewens. Hy transformeer hulle sodat hulle Hom kan dien sonder vrees, in heiligheid en geregtigheid (Lukas 1:74-75).

Watter gevoelens wek God se heiligheid by u op? Verlang u na die transformerende werk van die Heilige Gees in u lewe?

 

Deel plasing