Gees, siel en liggaam: Wat is die verskil?

Daar is ‘n paar plekke in die Bybel waar gees, siel en liggaam al drie genoem word:

1 Tessalonisense 5:23

Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!”

Hebreërs 4:12

Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”

Betekenis van die gees, siel en liggaam

Maar wat word presies met liggaam, siel en gees bedoel? Dit lyk nie te moeilik om die liggaam van siel en gees te onderskei nie. Die liggaam is fisies en met die vyf sintuie (sig, gehoor, smaak, reuk en aanraking) verbind dit met die buitewêreld. Siel en gees is baie moeiliker om van mekaar te skei. Baie Christene hou van mening dat die siel die deel van ons is wat ons wil, hartstogte en gedagtes dek. Die siel is die deel van ons wat met ons medemens verbind word. Die gees is die deel wat met God verbind word en dek sake soos geloof, vertroue, aanbidding en so meer. Gees word gesien as die innerste deel van ons wese. Dit word omring deur ons siel, wat op sy beurt deur ons liggaam omhul word. Die gees is dan die deel wat herlewing nodig het in die persoon wat God nie ken nie.

Moeilik om vas te stel

‘n Nader blik op die wyse waarop die woorde siel en gees in die Skrif gebruik word, onthul dat dit nie maklik is om hul presiese betekenis te bepaal nie. Soms verwys die woord ‘siel’ na die deel van die mens wat in ewigheid sal lewe soos in Matteus 10:28: “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” En in die Groot Gebod word ons geleer om God lief te hê met ons hele siel (Mattheus 22:37). Die woord gees word nie in hierdie verse genoem nie; tog wordons verhouding met God hier aangespreek, nie met medemense nie.

Nie belangrik nie?

Dit blyk dat God dit nie belangrik gevind het om ons ‘n duidelike definisie van die twee woorde te gee nie. Alhoewel daar in 1 Tessalonisense 5:23 en Hebreërs 4:12 onderskei word tussen gees en siel, word dit nie presies duidelik wat die onderskeid impliseer nie. Die belangrikste ding wat ons moet onthou, is dat die deel van ons wat siel of gees genoem word, nodig het om te herstel deur God se Gees. Sonder die Gees se werk in ons, is ons dood en nie in staat om God te ken en nie sy woord kan verstaan nie.

Deel plasing