Bybelwoord.net
How to display more fruit of the Holy Spirit?

Die vrug van die Gees

Wat is die vrug van die Gees?

Die vrug van die Gees is ‘n term wat die apostel Paulus gebruik om nege sigbare eienskappe van ‘n ware Christelike lewe op te som.
Dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing (Galasiërs 5:22).

Let ook daarop dat dit nie individuele ‘vrugte’ is wat ons kan kies en keur nie, maar een negevoudige vrug wat ‘n fisiese omvatting van ‘n Christen se veranderde lewe is. Dit is Christus wat in ons woon en ons verander.

Ons kan hierdie vrug slegs wys wanneer Christus in ons woon.  Vir Christus om in ons te woon, moet ons ‘n noue verhouding met Hom hê. Dit is slegs moontlik as ons tyd deurbring met Hom deur gebed, Sy Woord te lees en deur daarop te reflekteer.

Hoe kan ek meer van die vrug van die Gees wys?

Is jy regtig ernstig daaroor om meer van die vrug van die Gees in jou lewe te laat sien?
As jy is, dan is dít wat jy moet doen: Kry ‘n notaboek gereed. Vir die volgende 9 dae, sit ‘n uur ‘n dag eenkant om na te dink oor ‘n kenmerk van die vrug van die Gees. Let op na jou refleksies en eindig met ‘n gebed waarmee jy vir God vra om jou te verander sodat jy daardie kenmerk in jou lewe uitleef. Lees op die tiende dag al jou refleksies deur en bid dat jy in jou daaglikse lewe ‘n lewende getuienis vir Christus sal wees.

Hier is ‘n paar notas wat u van dag 1 tot dag 9 kan gebruik:

Dag 1 : Liefde

Lees en reflekteer op die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees jou sal help om lief te hê soos Hy liefhet.

Liefde: ” En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin.  God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. ” (1 Joh. 4:16). Deur Jesus Christus is ons grootste doel om alle dinge in liefde te doen. ” Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  Die liefde vergaan nooit nie”(1 Korintiërs 13:4-8). Probeer die hele 1 Korintiërs 13 lees.

Dag 2: Vreugde

Lees en bespreek die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees jou die vreugde van die Here sal gee.

Vreugde: Lees Nehemia 8:10-11. “die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God” (Hebreërs 12:2).

Dag 3: Vrede

Lees en reflekteer op die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees vir jou die vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan.

Vrede: ” God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. ” (Romeine 5:1). “Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!” (Romeine 15:13).

Dag 4: Geduld

Lees en reflekteer op die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees jou geduld sal gee in al jou verhoudings.

Geduld: Ons is “Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.” (Kolossense 1:11). ” Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde” (Efesiërs 4:2).

Dag 5: Vriendelikheid

Lees en besin oor die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees jou ‘n hart van goedheid sal gee.

Vriendelikheid: “Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen.” (2 Korintiërs 6:6-7).

Dag 6: Goedhartigheid

Lees en reflekteer op die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees jou die vermoë sal gee om te doen wat goed is in die oë van die Here.

Goedhartigheid: ” Daarom bid ons ook altyd vir julle: Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het, en mag Hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak” (2 Tessalonisense1:11). ” Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.” (Efesiërs 5:9).

Dag 7: Getrouheid

Lees en besin oor die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees jou die gawe van geloof sal gee en die versekering dat God self aan al Sy beloftes getrou is.

Getrouheid: ” Here, U is my God! Ek wil U prys en u Naam loof! U het wonders gedoen; dinge wat U lankal besluit het, het U volgens plan uitgevoer.” (Jesaja 25:1). ” Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. ” (Efesiërs 3: 16-17).

Dag 8: Nederigheid

Lees en bespreek die Skrif hieronder en bid dat die Heilige Gees jou die begeerte sal gee om sag te wees.

Nederigheid: ” Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom.” (Galasiërs 6:1). ” Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde.” (Efesiërs 4 2).

Dag 9: Selfbeheersing

Lees en reflekteer op die Skrif hieronder en bid dat jy deur die Heilige Gees selfbeheersing kan leer.

Selfbeheersing: ” En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.”(2 Petrus 1:5-7).

 

Mag God jou help in jou reis waar jy streef om ‘n Christen te word wat die verstand van Christus het.

Bybelwoord