Die Lam van God

Jesus, lam van God

Wat beteken dit dat Jesus die Lam van God is?

“Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Dit is hoe Johannes die Doper Jesus se teenwoordigheid aan almal aangekondig het (Joh. 1:29). Dit was nie iets wat hy self uitgevind het nie. Dit is deur God aan hom geopenbaar (Joh. 1: 32-35).

Daar moet ‘n offer wees vir sonde

Wat beteken dit dat Jesus die ‘Lam van God’ is? Om dié vraag te beantwoord, moet ons gaan kyk na die Ou Testament. God het ons geskape sodat ons Hom kan aanbid en broederskap met Hom deel. Maar nadat Adam en Eva gesondig het, het sonde mense gekeer om ‘n verhouding met God te hê (Jesaja 59: 2). Ons God, ‘n God van liefde, wou nie die mense wat Hy geskep het, ewig van Hom skei nie. Maar omdat Hy heilig en regverdig is, moet ‘n boete betaal word vir sondes wat gepleeg is sodat sonde vergewe en versoening bereik word. (Selfs in ons onregverdige wêreld is daar ‘n boete wat betaal moet word vir sonde) Hebreërs 9:22 vertel ons: “Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie.” Sonde was ernstig genoeg om bloedvergieting te regverdig (dood van ‘n onskuldige slagoffer) vir die straf daarvan.

Jesus as offer vir ons sonde

In Levitikus lees ons van ‘n lam wat as offer vir sonde geoffer word (4: 32-35). Die priester lig hande op die kop van die lam, wat simbolies die sondes van die persoon oorplaas op die lam wat ‘sonder gebrek’ is. Alhoewel ‘dit onmoontlik is vir die bloed van bulle en bokke (en lammers) om sondes weg te neem’ (Hebreërs 10: 4), is hierdie offerstelsel beoefen om:  Daarop te wys hoe ernstig sonde is dat dit die offerdood van ‘n onskuldige slagoffer vereis. Dit wys ook op ‘n tyd wanneer God Sy eie Seun, die perfekte Lam van God, sal voorsien as die uiteindelike offer vir die vergifnis van die sonde.

Die offer van ‘n lam het ook ‘n belangrike rol gespeel in Eksodus waar die eersgeborenes van die Israeliete gered is. God het hulle beveel om ‘n lam (die pasga-lam) te offer en hul deurposte met sy bloed te merk. Die engel van die Here het toe geweet om hul huise verby te gaan.

Die apostel Paulus verklaar dat ‘Ons paaslam is immers geslag: dit is Christus’. (1 Korintiërs 5: 7). Johannes, in sy evangelie, vergelyk Jesus duidelik met die Paaslam deur te sê dat Jesus dieselfde dag gekruisig is as wat die Paaslamme in die tempel vermoor is (Johannes 19:31)

Jesus se kruisdood

Jesus se kruisdood het dit vir ons moontlik gemaak om vry te wees van die verbintenis tot sonde. Hy het vir ons gedoen wat ons nooit vir onsself kon doen nie; Hy het ons plek ingeneem; Hy het ons plaasvervanger geword; Hy het ons offer geword en sy dood het voldoen aan die heilige geregtigheid van God . Om hierdie rede word Hy die Lam van God genoem wat die sonde van die wêreld wegneem.

Deel plasing