Die koronavirus (COVID-19) versprei. Wat moet ek doen?

Die koronavirus (COVID-19) versprei vinnig oor die hele wêreld. In verskillende lande word die daaglikse lewe erg beïnvloed en word baie mense siek. Nog meer mense is bang vir wat persoonlik met hulle kan gebeur, of met die samelewing in die algemeen. Baie wonder: waar is God in dit alles? Hoe moet ons as Christene reageer?

Waarom laat God toe dat die koronavirus versprei?

Die uitbraak van die koronavirus is iets nuuts, maar die vraag waarom God toelaat dat dinge soos hierdie gebeur is altyd aanwesig. Daar is baie siektes, aardbewings, oorstromings, droogtes ensovoorts wat oënskynlik nie deur God voorkom word nie. Alhoewel Hy almagtig is, laat Hy slegte dinge gebeur. Maar hoekom?

In kort is die antwoord hier op dat al hierdie lyding deur menslike sonde veroorsaak word. Toe God die wêreld geskep het, was alles baie goed. Daar was geen natuurrampe of (virale) siektes nie. Maar toe die sonde die wêreld binnekom, het dit tragiese gevolge gehad. Gebrokenheid, siektes, nutteloosheid en dood het deel geword van die ‘normale’ menslike lewe omdat die vloek van sonde God se goeie skepping op groot skaal beskadig het.

Soos Paulus in Romeine 8: 20-23 skryf:
“Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het Hy die belofte van hoop gegee: die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry.

God laat lyding toe as gevolg van menslike sonde. Selfs Christene wat verlos is van die toorn van God deur in Jesus te glo, ontsnap nie aan hierdie fisieke korrupsie wat deur die sondeval veroorsaak is nie. Maar dit sal nie vir ewig voortduur nie. Op ‘n dag sal God nuwe hemele en ‘n nuwe aarde skep. In Openbaring 21:4 staan: “Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

‘n Pandemie is ’n waarskuwing

Soos elke siekte of natuurramp, is die koronavirus ‘n waarskuwing van God.

In Lukas 13: 1-5 lees ons hoe Jesus die tragiese voorbeeld bespreek van mense wat deur ‘n Romeinse goewerneur afgeslag word, en dat mense deur ‘n ineenstortende toring doodgemaak word. Was dit ‘n spesiale oordeel van God oor hierdie groepe mense? Nee, sê Jesus, hierdie mense was nie erger sondaars as alle ander nie.

Maar hierdie verhale moet as ‘n waarskuwing beskou word, “maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom.” Jesus leer ons dus om natuurrampe te sien as God se noodwaarskuwingstelsel. Iets is verkeerd in hierdie wêreld, en dit het verskriklike gevolge. Dit roep mense op om hulle te bekeer en hulle tot God te wend, sodat hulle nie die ewige gevolge van hul rebellie teen God in die gesig sal staar nie.

Neem u verantwoordelikheid

Wat moet ons dan as Christene doen? Eerstens moet ons na die mediese kundiges luister en hul instruksies volg. As hulle ons vra om tuis te bly van die werk, om ‘n groot konferensie te kanselleer, ons beplande vakansiedae uit te stel of kerkdienste te kanselleer, moet ons dit net doen, selfs al kan dit ongemak veroorsaak. Dit is ons eie verantwoordelikheid om die verspreiding van die virus te voorkom.

Duisende jare gelede het God die volk Israel gedetailleerde instruksies gegee oor ‘n ietwat soortgelyke saak, naamlik aansteeklike velsiektes.

Lees meer oor die bogenoemde voorbeeld in Levitikus 13 en 14. Hier staan uitgebreide instruksies oor die diagnose van die siekte en die voorsorgmaatreëls wat getref moet word wanneer iemand wel besmet was: hierdie persoon moet in ‘n kwarantyn geplaas word om te voorkom dat die siekte versprei.

Eers toe die siekte volledig genees is en die persoon se genesing deur ‘n ‘spesialis’ bevestig is, kon hy na sy normale plek binne die gemeenskap terugkeer. (Hierdie spesifieke groep velsiektes het ook met rituele skoonheid en onreinheid te make, maar dit is buite die bestek van hierdie artikel).

Dit is slegs ‘n voorbeeld van die motto “bid en werk”: vertrou God in moeilike omstandighede en neem terselfdertyd u eie verantwoordelikheid.

Moenie kleinmoedig word nie

Hoe ingewikkeld en bedreigend die situasie ook kan wees, ons hoef nie paniekerig te raak nie. In Spreuke 24:10 word ons daaraan herinner dat “As jy weifel op die dag van nood, is jy nie opgewasse daarvoor nie.” Dit is nie hoe Christene moet reageer nie. Besorgdheid help glad nie, dit maak net ons harte en koppe swak.

Maar dit is makliker om te sê as u nie bekommerd is nie. Dit is nie altyd maklik om jou koel en kalm te hou nie. As Christene kan ons ons in gebed tot God wend.

Filippense 4: 6-7 vermaan ons: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Dit neem dieselfde tyd en energie om bekommerd te wees as om te bid, maar die gevolge is baie anders!

God is in beheer

Uiteindelik hoef ons nie bekommerd te wees nie, want ons weet dat God in beheer is.

Maar die planne van die Here staan vir altyd vas, sy besluite van geslag tot geslag.” (Psalm 33:11)  Hy weet wat gebeur, en wat die komende maande sal plaasvind.

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” (Romeine 8:38-39)

As u die behoefte voel om ‘n praatjie te hê oor die koronavirus, omdat u bang is of gebed nodig het, klik dan op die Messenger-knoppie om te gesels.

Deel plasing