Bybelwoord.net
What does it mean to lose the empowering of the Holy Spirit?
Home » Christian basics » Helige Gees » Die gawe van die Heilige Gees

Die gawe van die Heilige Gees

Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” (Handelinge 2:38-39)

Moontlik vra jy jouself af wat hierdie woorde van Petrus beteken? En wat is die gawe van die Heilige Gees? Moet ons almal gedoop word voordat ons die gawe van die Heilige Gees ontvang? By die beantwoording van hierdie vrae moet ons in gedagte hou dat daar TWEE aspekte van die Gees teenoor Christene is.

Die innerlike aspek van die Gees

Die eerste aspek wat innerlik is, is die Gees wat ons ontvang wanneer ons wedergebore word. Ons lees van hierdie geboorte in Johannes 20:22: “Nadat Hy (Jesus) dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees! Dit is soortgelyk aan wanner die Here God ‘n mens van stof uit die grond skape in Genesis 2:7: Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem(Gees) in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.”

Die Griekse werkwoord in Johannes 20:22 vir “blaas” (Grieks: emphusaoo) is uniek en word slegs een keer in die Nuwe Testament gebruik. Die Ou Testamentiese ekwivalent (naphach)  kan egter gevind word in Genesis 2:7 en Esegiël 37 (waar die nuwe lewe in droë bene ingeasem word).

Daar kan geen twyfel bestaan dat Genesis 2:7 praat oor die natuurlike lewe van die mens nie, terwyl Johannes 20:22 wys op die nuwe lewe van die mens, ‘n geesvervulde lewe wat ons ervaar wanneer ons wedergebore word deur geloof in Christus.

Die uiterlike aspek van die Gees

Die tweede aspek wat uiterlik is, is nie die bediening van die Gees binne nie, maar “…En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.” (Lukas 24:49; sien ook Handelinge 1:4). Hierdie belofte van die Gees is op Pinkster ingestel en geld ook vir diegene wat wedergebore is uit Johannes 20:22. Hierdie bediening hou verband met krag en die verspreiding van die evangelie (Handelinge 1: 8).

Waterdoop

‘n Persoon wat in water gedoop word, getuig van die nuwe geboorte, die verskuiwing van die dood na die lewe in Christus. In Handelinge 2:38 sê Lukas dat die gelowige die belofte van die Gees sal ontvang. Paulus skryf ook hieroor in Efesiërs 1:13: “Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.”
Ons is in Hom (1 Korintiërs 1:30), en in Hom het ons albei aspekte van die Heilige Gees ontvang. In Hom het ons ALLE geestelike seëninge ontvang (Ef. 1:3; Kol. 2:9,10).

Natuurlik ontstaan die vraag of ons die gawe van die Gees ontvang het toe ons (nog) nie in water gedoop is nie, alhoewel jy wedergebore is en in Christus is. Wel, Jesus het van die Gees gesê: “Die wind waai waar dit wil” (Johannes 3:8). Die Wind van die Gees waai waar Hy dit stuur. Byvoorbeeld, die groot opwekkingsprediker Charles Finney (VSA, ±1800) het ‘n magtige doop van die Gees ontvang, terwyl hy glad nie geweet het dat daar ‘n Gees was nie! Maar vir Lukas was dit onbetwisbaar dat elke gelowige vinnig na hulle wedergeboorte gedoop moet word en dat dit nie uitgestel moet word nie. God doen iets vir ons in die doop, ons doen niks vir Hom nie. Ons aanvaarding van die doop is slegs aanvaarding van God se gawe.

Die gawe van die Gees self

Die uitdrukking “die gawe van die Heilige Gees” is gebaseer met ‘n genitief wat verwys na die Heilige Gees self. Die geskenk word toegeken aan elke berouvolle en gedoopte persoon en kan dus nie net na charismatiese gawes van die Gees verwys nie, soos praat in tale, genesing, ens. Ons lees nie dat al 3.000 mense in tale spreek nie, maar wel dat almal die gawe van die gees ontvang. Daar is geen twyfel dat baie mense met Pinkster beide aspekte van die Gees gelyktydig ontvang het toe hulle by Christus gekom het nie.

Die basis waarop die Gees gegee is

Die geboorte van bo is gegee op grond van die opstanding van Christus, terwyl die doop van die Heilige Gees op grond van die hemelvaart van Christus gegee is. Albei het hul unieke historiese begin by die opstanding en Pinkster gehad.

Wat van jou?

Handelinge 2:38-39 is belowe aan “almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” Dit sluit jou en my ook in. Het jy al hierdie verse in jou lewe toegepas? Het jy jouself oorgegee aan Christus? Het jy berou gekry en jou in water gedoop, na jou wedergeboorte?

Roel Velema

Roel Velema, gebore 1949, het op 19-jarige Christus ontmoet deur die bediening van Navigators. Roel het as aktuariële ontleder by verskeie versekeringsmaatskappye in Nederland gewerk en is nou met pensioen. Roel bestudeer graag die Bybel en het 'n eie webstuiste: velemaweb.nl. Roel is betrokke by die GlobalRize çhat team.' In sy plaaslike kerk is hy betrokker by bediening van bejaardes en help hy ook met vertaling van Engels. Hy en sy vrou het vier kinders en ses kleinkinders.

Gratis Bybelkursus

Ons bied nou 'n 100% gratis Bybelkursus op die internet aan. In 15 kort lesse leer jy meer oor Jesus.

Registreer gratis

Instagram

No images found!
Try some other hashtag or username