As ons wedergebore is, hoekom moet ons nog sterf?

Een van die mees diepgaande verse uit die Nuwe Testament sê: “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” (Romeine 6:23).
Die dood is ‘n gevolg van sonde. En die ewige lewe is ‘n geskenk van Jesus Christus aan almal wat in Hom glo. Wanneer jy hierdie Bybelse waarheid besef, kom die volgende vraag voor: As ons wedergebore is, hoekom moet ons nog sterf?

Jesus het ons sondes vergewe, so hoekom is daar nog die dood as die dood ‘n gevolg van sonde is? Alhoewel die Bybel nie ‘n direkte antwoord gee nie, sal dit help om aan die alternatief te dink. Stel jou voor dat gelowiges vir ewig in hierdie wêreld sal lewe. Dit is om verskeie redes nie ‘n aantreklike idee nie.

  • Eerstens moet gelowiges sterf, want anders sou hulle eindeloos deur sonde en ellende omring word. Hulle sou ly as gevolg van natuurrampe en siekte. Nog erger, hulle sou ly weens al die sonde wat hulle rondom hulle sien. Hulle sou sien dat God altyd sonder einde oneer aangedoen word. Daarom kan hulle nooit heeltemal gelukkig wees in hierdie wêreld nie, al sou hulle vir ewig lewe.
  • Tweedens, en dit is deels in stryd met die eerste rede, moet gelowiges sterf, want anders sou hulle te tevrede raak in hierdie wêreld. God wil hê dat ons na Hom moet verlang. God wil hê ons moet verlang na die volmaaktheid wat slegs in Sy teenwoordigheid gevind kan word. God wil nie hê ons moet tuis voel in hierdie wêreld nie. Hierdie huidige wêreld is nie God se finale plan vir ons nie, en Hy laat ons dit besef deur nie vir ons die ewige lewe in hierdie wêreld te gee nie.
  • Derdens moet gelowiges sterf, want anders sou sonde steeds ‘n uitwerking op hulle hê. Al word jou sondes vergewe wanneer jy in Jesus glo, het sonde steeds sy invloed in jou lewe. Die vernuwing van lewe wat God gee wanneer jy in Jesus glo, is baie werklik. Terselfdertyd is dit ook waar: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.” (1 Johannes 1:8). Wanneer jy glo, word jy nie sonder sonde nie. Jy het steeds God se vergifnis nodig. God wil nie hê jy moet vir ewig so lewe nie, maar wil hê jy moet heeltemal vry van sonde wees.
  • Vierdens, gelowiges moet sterf, want anders sal hulle God nie sien nie. Niemand op hierdie aarde het God ooit in sy heerlikheid gesien nie. Ons smag daarna om by God te wees en God te ken, want ons het Hom lief. Maar dit is onmoontlik in hierdie sterflike liggaam.

Wanneer Paulus aan die gemeente in Korinte skryf, is daar ‘n gedeelte wat baie relevant is vir die vraag wat hier gevra word. “Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie,” (2 Korintiërs 5:6). In ‘n sekere sin is jy tuis in jou liggaam. Maar die probleem is, jy is weg van die Here af. Daarom, sê Paulus, is dit beter om by die Here tuis te wees en weg van die liggaam af (2 Korintiërs 5:8). Daarom moet gelowiges sterf. Dit is beter om saam met God in die hemel te wees as op hierdie aarde in jou liggaam. Vir Christene is sterwe die genade om by God tuis te kom.

Maar Paulus veroordeel nie die kommer oor die dood en die verlies van jou aardse liggaam nie. Want om ‘n liggaam te hê is deel van menswees, en daarom is om te sterf en nie ‘n liggaam te hê nie in ‘n sekere sin “naak wees” (2 Korintiërs 5:3). Daarom is dit regtig belangrik om te weet dat die eindbestemming van gelowiges nie is om saam met jou siel in die hemel te wees nie. Dit is om met siel en liggaam op die nuwe aarde te wees. Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy sê: “Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek.” (2 Korintiërs 5:2). “Hierdie tentwoning” is ons liggaam. “Ons hemelse woning” is nie ons plek in die hemel, soos jy dalk dink wanneer jy dit die eerste keer lees nie. Want jy sal hierdie hemelse woning beklee. Dit praat van die opstandingsliggaam wat elke gelowige op die nuwe aarde ontvang.

Om saam te vat: om sonder geloof in God op aarde te lewe is sleg. Om op aarde te lewe met die wete dat jou sondes vergewe is, is beter. Om saam met God in die hemel te wees maar sonder jou liggaam is nog beter. Maar die beste is om op die nuwe aarde in die teenwoordigheid van God te lewe met ‘n verheerlike nuwe liggaam. Omdat God die beste vir jou wil hê, moet jy die dood ervaar (tensy Jesus voorheen terugkom) sodat jy ‘n lewe sal ontvang wat beter is as enigiets wat hierdie wêreld bied.

Deel plasing