Wat is die “Groot Vloed” wat in die boek Genesis beskryf word?

In die Bybel word baie historiese gebeure beskryf. Die meeste van hierdie vertellings handel oor die volk Israel. Maar veral in die eerste boek van die Bybel, Genesis, lees ons van gebeure wat die hele wêreld raak. Die eerste een is natuurlik die gebeurtenis van die Skepping. Ná die skeppingsverhaal lees ons van die eerste […]