Hoe moet ek my besittings hanteer?

How to handle my possessions?

Die werklike stimulus van gee aan ander moet uit ‘n goeie verhouding met die Here Jesus kom en ons volledige oorgawe aan Hom. Dit is die basis wat lei tot opregte diens, om ‘n dienaar te wees soos God se Woord ons wys. In 2 Korintiërs 9:1 praat die Bybel van diens aan die heiliges […]