Jesus werk deur die Heilige Gees

“Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul.” (Handelinge 2:43) Toe Jesus deur Israel reis en oor God se komende Koninkryk gepreek het, het Sy boodskap gepaard gegaan met wonderwerke. Hy het siek mense genees, duiwels uitgedryf, ‘n storm stilgemaak, duisende mense met net vyf brode en […]