10 Bybelse aanhalings oor vrede

la paz

Die Bybel het baie te sê oor vrede, en waar ware vrede gevind kan word. Hierdie artikel het tien Bybelaanhalings oor hierdie onderwerp versamel.

1. Numeri 6: 24-26

Die Israelitiese priesters is aangestel om die volk in God se naam te seën: 

“Die Here sal julle seën en julle beskerm;
die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;
die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

2. Psalm 4: 9

Dawid getuig waar sy ervaring van vrede vandaan kom:

Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want, Here, U alleen laat my veilig woon.

3. Psalm 34: 15

                        Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na!

4. Jesaja 9: 5-6

Eeue voordat Jesus Christus gebore is, het die profeet Jesaja reeds oor Hom geprofeteer:

Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.”

5. Jesaja 53: 5

Jesaja het ook geprofeteer hoe hierdie vrede van die Messias tot stand sou kom:

Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.

6. Johannes 14:27

Toe Jesus Christus op die aarde gewoon en sy dissipels geleer het, het Hy vir hulle gesê:

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.”

7. Romeine 5: 1

Die apostel Paulus besin oor die seëninge wat voortspruit uit Jesus se versoeningsdood:

God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.”

8. Romeine 15:13

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!”

9. Filippense 4: 6-7

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

10. 2 Tessalonisense 3:16

Ons sluit af met ‘n aanhaling van die apostel Paulus wat steeds relevant is vir alle Christene reg oor die wêreld:

“Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal by julle almal wees!”

Deel plasing