Watter dele van die Bybel is vandag van toepassing?

Die Bybel is ‘n wonderlike boek. God praat met jou deur die Bybel. Maar wanneer jy die Bybel lees, is dit duidelik dat God nie in elke boek en hoofstuk op...

Nuuste artikel

Wat kan ons uit die lewensverhaal van Jeremia leer?

Die langste Bybelboek na die Psalms dra die naam van Jeremia. Jeremia was ‘n profeet wat in die laaste dae van die Twee Stamme Koninkryk gelewe het. Ten spyte van die dreigement van Babilon, het Juda en Benjamin...

Waarom het jy ’n Verlosser nodig?

God het ‘n aantal wette vir die mensdom ingestel. Dink byvoorbeeld aan die tien gebooie. Dit is nie ‘n tiendelige advies nie. Dit is tien gebooie. Wat gebeur as u nie hierdie gebooie nakom nie? Die Bybel is...

Is Gods love unconditional?

Om in die waarheid gevestig te wees

“Om hierdie rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vas in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is.” (2 Petrus 1:12) Die apostel Petrus skryf aan Christene wat...

Populêre artikels